Usługi

 

Oferujemy usługi wodno-kanalizacyjne, projektowo-wykonawcze i laboratoryjne.

Usługi Wodno-Kanalizacyjne:

(w zakresie eksploatacji przyłączy oraz usługi czyszczenia i serwisowania):

  • separatorów substancji ropopochodnych,
  • separatorów tłuszczu,
  • piaskowników,
  • kanalizacji,
  • studzienek kanalizacyjnych,
  • zbiorników (magazynowych, technologicznych).

 

Usługi projektowo-wykonawcze:

Oferuje wykonywanie kompleksowej usługi projektów budowlanych sieci i przyłączy wodociągowy i kanalizacyjnych oraz wykonawstwo robót budowlanych w/w zakresie.

 

Usługi laboratoryjne:

  Oferujemy wykonanie badań laboratoryjnych ścieków.

 

Comments are closed.