Wody opadowe

Zajmujemy się odprowadzaniem wód opadowo-roztopowych na terenie SSE w Mielcu.

Spółka eksploatuje sieć kanalizacji deszczowej na terenie  Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Posiada decyzje pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do Potoku Rów, Trześń Mała i Rowu Chorzelowskiego.

Comments are closed.