Ścieki

Oferujemy korzystne warunki odbioru, utylizacji oraz transportu ścieków.

 

Ścieki bytowe

Aktualnie oczyszczamy około 3000 m3 ścieków bytowych i przemysłowych na dobę przy maksymalnej przepustowości oczyszczalni 5400 m3/dobę. Do oczyszczania przyjmujemy także dowożone transportem samochodowym ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych głównie z terenu SSE EURO-PARK Mielec.  Spółka oferuje korzystne warunki odbioru i utylizacji ścieków.  Posiada odpowiedni sprzęt transportowy oraz wolne moce w oczyszczalni.

 

Ścieki przemysłowe

Aktualnie na oczyszczalnię ścieków przyjmujemy:

 • Podczyszczone ścieki przemysłowe z instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane.
 • Podczyszczone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które wymagają posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do kanalizacji.

 

Są to ścieki pochodzące z przemysłu:

 • stosującego procesy chemicznej i elekrochemicznej obróbki metali,
 • elektrochemicznego,
 • energetycznego,
 • spożywczego,
 • farmaceutycznego,
 • papierniczo-poligraficznego,
 • drzewnego i płyt wiórowych,
 • meblarskiego,
 • obróbki szkła.

 

 

Comments are closed.