O Firmie

Właścicielem EURO-EKO MEDIA jest FIZAN Spółek ARP S.A. Spółka została powołana w czerwcu 2011 roku  do obsługi infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec jako zorganizowana część przedsiębiorstwa ze Spółki EURO-EKO Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 6.500.000,00 zł Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i obowiązujących przepisów prawa.

 

Misją EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o. jest działalność gospodarcza mająca na celu ochronę środowiska naturalnego.

 

Działalność Spółki obejmuje:

 

  • wydobycie, uzdatnianie i dostawę wody podziemnej poprzez system wodociągowy,
  • odbiór i neutralizację ścieków bytowych i przemysłowych,
  • odbiór i neutralizację odpadów ciekłych,
  • odbiór wód opadowo-roztopowych,
  • badania laboratoryjne ścieków,
  • projektowanie i wykonawstwo sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.