Skip to content

Wspieramy przemysł

Dbamy o środowisko

Zajmujemy się dostarczaniem wody ze studni głębinowych, wykonujemy badania laboratoryjne, neutralizujemy odpady przemysłowe. 

Euro-EKo MEDIA

Obsługujemy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Misją EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o. jest działalność gospodarcza mająca na celu ochronę środowiska naturalnego.

OFERTA

Co oferujemy?

Laboratorium

Zajmuje się analizą parametrów fizyko-chemicznych ścieków przemysłowych. Laboratorium spełnia wymogi normy ISO 9001:2015. Posiadamy również laboratorium na Stacji Uzdatniania Wody, działające na potrzeby własne.

neutralizator-jasny
Utylizacja odpadów

Bezpieczna instalacja przeznaczona do utylizacji ciekłych odpadów, również niebezpiecznych, w szczególności: z procesów obróbki metali, produkcji i stosowania kwasów nieorganicznych lub wodorotlenków oraz opróżniania separatorów ropopochodnych.

Small local sewage treatment
Oczyszczalnia mechaniczno - bilogiczna

Posiadamy na własność mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków bytowych i przemysłowych, w której funkcjonuje ciąg technologiczny obejmujący: kraty, sita, piaskowniki, osadniki Imhoffa, złoża biologiczne oraz osadniki wtórne.

suw
Dostarczanie wody

Dostarczamy swoim klientom wodę z ujęć wód podziemnych w rejonie miejscowości Szydłowiec. Eksploatowane studnie głębinowe znajdują się w masywie leśnym będącym pozostałością dawnej wielkiej Puszczy Sandomierskiej.

Hauptleitung
Infrastruktura wodno - kanalizacyjna

Wykonujemy zadania związane z eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Nadzoruje wykonywanie nowych przyłączy i odbiera pod względem technicznym włączenia do eksploatowanych sieci.

Dowiedz się więcej
Na temat naszych produktów i usług

Aktualności

Dlaczego warto?

Doświadczenie zdobyte przez 20 lat oraz poprzez wsparcie z innych spółek konsorcjum ARP S.A. daje dużo benefitów. 

Ponad 20-lat doświadczenia

Na rynku jako Euro-Eko Media Sp. z o.o. funkcjonujemy od 2011 roku, a w latach 2001-2011 działaliśmy jako firma Euro-Eko Sp. z o.o. Posiadamy profesjonalną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.

Ponad 20-lat doświadczenia

Na rynku jako Euro-Eko Media Sp. z o.o. funkcjonujemy od 2011 roku, a w latach 2001-2011 działaliśmy jako firma Euro-Eko Sp. z o.o. Posiadamy profesjonalną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.

Wiarygodność

Działamy pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu na terenie SSE Euro-Park Mielec.

Wiarygodność

Działamy pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu na terenie SSE Euro-Park Mielec.

Specjalizacja

Posiadamy specjalistyczne instalacje i urządzenia umożliwiające wykonanie usług w sposób profesjonalny i bezpieczny dla środowiska.

Specjalizacja

Posiadamy specjalistyczne instalacje i urządzenia umożliwiające wykonanie usług w sposób profesjonalny i bezpieczny dla środowiska.