Skip to content

Stacja Uzdatniania Wody (SUW)

EURO – EKO MEDIA Sp .z o.o. dostarcza swoim klientom  wodę z ujęć wód podziemnych wykonanych w rejonie miejscowości Szydłowiec. Eksploatowane studnie głębinowe znajdują się w masywie leśnym będącym pozostałością dawnej wielkiej Puszczy Sandomierskiej.

Wydobywana woda podziemna posiada ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu, dlatego do celów pitnych poddawana jest procesowi uzdatniania. Proces ten  obejmuje napowietrzanie wody surowej oraz filtrację mechaniczną na złożach  filtracyjnych  z piasku kwarcowego. Przefiltrowana woda spływa do zbiorników wyrównawczych a następnie za pomocą pomp tłoczona jest do sieci. Kontrolę prawidłowego  procesu uzdatniania prowadzimy  we własnym laboratorium,  wykonując badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody.

Spółka dbając o jakość wyprodukowanej  wody  zakończyła również inwestycje związane z modernizacją urządzeń  do procesu  technologicznego. Obecnie  zdolność  produkcyjna  Stacji Uzdatniania Wody wykorzystywana  jest  w  50 %. Dostarczamy  wyprodukowaną  wodę do firm działających  na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, odbiorcami naszej  wody  są również mieszkańcy części Gminy Wiejskiej,  część Gminy Miejskiej w Mielcu.