Oferta

 

Oferta naszej spółki obejmuje:

 • dostawę wody poprzez system wodociągowy,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych i przemysłowych,
 • odbiór i przetwarzanie (unieszkodliwianie oraz odzysk)odpadów ciekłych,
 • odbiór wód opadowo-roztopowych,
 • badania laboratoryjne ścieków,
 • projektowanie i wykonawstwo sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnych i urządzeńoczyszczających,
 • kompleksowe usługi remontowo-budowlane w zakresie sieci i przyłączy wod-kan (od projektu, poprzez uzyskanie decyzji  administracyjnych,  po wykonanie i oddanie doużytkowania).

 

Na  powyższe usługi oferujemy :

 

 • konkurencyjne ceny,
 • trwałość i długoterminowość współpracy na korzystnych warunkach,
 • możliwość laboratoryjnej analityki odbieranych  ścieków w  wyspecjalizowanym laboratorium - spełniającym wymogi  normy  ISO 9001:2015.