Polityka prywatności

Euro-Eko Media to spółka, która troszczy się o przekazywane dane osobowe i przestrzega Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), a także krajowych przepisów związanych z naszym funkcjonowaniem. Zgodnie z art. 24 ust. 2 RODO wdrożyliśmy polityki ochrony danych osobowych. Są one poddawane przeglądom i aktualizowane. Uwzględniamy charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, aby dobrać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a przetwarzanie było zgodne z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Pozwala nam to minimalizować ryzyko naruszeń praw i wolności naszych Klientów, Partnerów i osób, które przekazują nam dane osobowe.

Tworząc stronę internetową mieliśmy na uwadze budowanie dobrej wiedzy o naszym funkcjonowaniu. Dbamy również o to, żeby było to miejsce bezpieczne dla przekazywanych nam danych osobowych.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Euro-Eko Media Sp. z o.o.; ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec; NIP: 8172162626; KRS: 0000387563. Kontakt:
 • pocztą tradycyjną na adres: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,
 • pocztą elektroniczną na adres: eem@eem.mielec.pl.
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 17 788 77 55.
 1. Nie wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jeśli chcecie mieć Państwo pewność, że zapytanie dotyczące ochrony danych trafi bezpośrednio do Administratora lub osoby upoważnionej do kontaktu w tym zakresie prosimy o wpisanie w tytule wiadomości elektronicznej „dotyczy danych osobowych” lub taki sam dopisek na kopercie w przypadku poczty tradycyjnej.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
 • odpowiedzi na wiadomości (wysyłane nasze adresy e-mail) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • przesyłania informacji handlowych – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • zawierania i realizacji umów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • rozpatrywania reklamacji i realizacja odstąpienia od umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym,
 • dowodowym – podstawą prawną jest 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona przed roszczeniami lub formułowanie ewentualnych roszczeń).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi w zakresie danych adresowych w związku kierowaną przez nas korespondencją, firmy świadczące usługi dotyczące używanych przez nas systemów teleinformatycznych i oprogramowania w zakresie obejmującym instalację, usuwanie awarii i konserwację sprzętu – ewentualny dostęp do danych jest ograniczany do niezbędnego minimum. W celach dowodowych, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona przed roszczeniami lub formułowanie ewentualnych roszczeń, odbiorcami danych mogą być współpracujące z nami kancelarie prawne.
 2. Okres przechowywania:
 • dane dotyczące odpowiedzi na wiadomości i przesyłania informacji handlowych będą przechowywane przez 2 lata od udzielenia odpowiedzi – chyba, że wcześniej zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystacie Państwo z prawa do usunięcia danych,
 • dane dotyczące zawierania i realizacji umów będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez 5 lat,
 • dane dotyczące rozpatrywania reklamacji i realizacji odstąpienia od umowy będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, które warunkują tryb i czas obu tych form rezygnacji z umowy,
 • dane dowodowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, które warunkują maksymalny czas formułowania roszczeń w konkretnym zakresie.
 1. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • usunięcia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
 1. Podanie danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację celów przetwarzania z punktu 3 niniejszej polityki. W przypadku celów przetwarzania, które nie dotyczą korzystania ze strony internetowej podanie danych osobowych może mieć charakter wymogu umownego. Ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości zawarcia umowy.
 2. Nie poddajemy danych osobowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka cookies

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas korzystania ze stron internetowych. Składają się z szeregu liter i cyfr. Służą przede wszystkim korzystaniu ze strony internetowej i potwierdzaniu, że użytkownik widział określone treści.
 2. Pliki cookies, które usprawniają funkcjonowanie naszej strony internetowej są wykorzystywane głównie do:
 • utrzymania sesji użytkownika,
 • zapisania stanu sesji,
 • przywrócenia ostatniego widoku,
 • wyświetlenia zawartości strony adekwatnej do urządzenia i przeglądarki użytkownika.
 1. Możemy również zbierać pliki cookies do celów związanych z monitoringiem funkcjonowania i optymalizacją naszej strony. W tym przypadku analizowane są dane dotyczące przeglądarki użytkownika, lokalizacji oraz aktywności dokonywanej na stronie sklepu. Pozwalają one zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej.
 2. Przypominamy, że użytkownik może samodzielnie zarządzać wykorzystywanymi plikami cookies. Jednak po wyłączeniu obsługi plików cookies niektóre funkcje oferowane przez stronę mogę przestać działać prawidłowo.
 3. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarkach internetowych odbywa się najczęściej poprzez Ustawienia, Opcje lub Narzędzia. Następnie należy wybrać takie pola jak Opcje internetowe, Prywatność czy Preferencje. Z tego poziomu można ustawić opcję nieakceptowania ciasteczek lub ich blokowania. Do tych ustawień najłatwiej dotrzeć wpisując do wyszukiwarki internetowej nazwę przeglądarki, z której Państwo korzystacie i hasło „zarządzanie plikami cookies”.