Skip to content

Badania laboratoryjne

W strukturze organizacyjnej EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o. funkcjonują dwa laboratoria: laboratorium badania jakości wody oraz laboratorium badania ścieków. Laboratoria wykonują zadania związane z zakresem działalności Spółki oraz świadczonych usług dla klientów zewnętrznych.

Laboratorium badania jakości wody – prowadzi kontrolę jakości wody produkowanej i uzdatnianej przez SUW Szydłowiec. Wykonywane są analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody głębinowej surowej i uzdatnionej oraz badania technologiczne w procesie uzdatniania. Ponadto laboratorium prowadzi badania wody dostarczanej odbiorcom z sieci wodociągowej na terenie SSE EURO-PARK Mielec oraz gminy wiejskiej Mielec i osiedla Mościska.

Laboratorium ścieków wykonuje badania z zakresu analizy fizykochemicznej ścieków sanitarnych i przemysłowych odprowadzanych z firm znajdujących się na terenie SSE EURO-PARK Mielec do oczyszczalni ścieków  EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o..

Badania wody i ścieków prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami opartymi na polskich normach. W laboratoriach zatrudniona jest wykwalifikowana kadra, która pracuje na dobrej klasy sprzęcie laboratoryjnym i aparaturze pomiarowej. W Laboratorium wdrożony jest System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.

Laboratorium świadczy usługi dla klientów zewnętrznych w zakresie badań:

  • wody przeznaczonej do spożycia,
  • ścieków sanitarnych,
  • ścieków przemysłowych,
  • wód opadowych (ścieków deszczowych).

Zapewniamy szybkie wykonanie badań łącznie z poborem próbek, jak również przyjmujemy próbki dostarczone przez Klienta, po stosownych uzgodnieniach związanych z pobieraniem. Gwarantujemy wysoką jakość usług oraz miłą i fachową obsługę. Oferujemy naszym Klientom pomoc i doradztwo w określaniu zakresu badań w zależności od celu ich wykonania.